Reklamacje i zwroty

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność, jeśli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

Wada fizyczna jest to niezgodność sprzedanego produktu z umową sprzedaży. Produkt jest niezgodny z umową sprzedaży jeśli:

 1. charakteryzuje się nieodpowiednimi właściwościami, których nie powinien posiadać, lub wynika to z okoliczności, tudzież przeznaczenia
 2. nie posiada właściwości, o których zapewniał sprzedawca
 3. nie spełnia swoich zadań w określonym celu
 4. klientowi dostarczono produkt w stanie niezupełnym.

Produkt ma wadę fizyczną także wtedy, gdy jest on zamontowany lub uruchomiony nieprawidłowo i nie spełnia swoich kompetencji, jeśli dane czynności zostały wykonane niepoprawnie przez sprzedawcę lub inną osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność. Ostatnim przypadkiem jest błąd klienta, który postępował według instrukcji i wskazówek otrzymanych od sprzedawcy.

Wada prawna pojawia się wtedy, gdy sprzedawca ponosi odpowiedzialność za klienta w sprawie produktu będącego własnością osoby trzeciej lub jest obciążony jej prawem. Zdarza się też ograniczenie korzystania z produktu wynika z rozporządzenia odpowiedniego organu.

Zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności następuje wtedy, gdy klient wiedział o wadliwości produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Również wtedy, jeśli klient wiedział o wadzie w momencie wydania rzeczy, jednak tego przepisu nie stosuje się, gdy klientem jest konsument. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny także za produkt, który nie ma dogodności  wynikających z publicznych zapewnień.

 

UPRAWNIENIA KONSUMENTA

Klient ma prawo:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na nowy lub usunie wadę. Przy ocenie nadmiernych kosztów naprawy uwzględnia się wartość towaru oraz rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady. Obniżenie ceny produktu powinno być dostosowane do jego wartości z posiadaną niedogodnością.
 2. żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wykonać to w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta. Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca.

Reklamacja może zostać złożona przez klienta:

 • pisemnie na adres 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kombatantów 34/801F
 • przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@zestawyalarmowe.pl

 

OPIS REKLAMACJI

 1. Klient powinien podać informacje dotyczące okoliczności, rodzaju i daty wystąpienia niedogodności.
 2. Klient musi wyrazić oświadczenie o sposobie doprowadzenia produktu do zgodności poprzez żądanie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy.
 3. Ważne jest także podanie danych kontaktowych klienta składającego oświadczenie.

 

DOSTARCZENIE REKLAMOWANEGO PRODUKTU

Klient powinien dostarczyć wadliwy produkt na określony adres na koszt sprzedawcy. W przypadku utrudnienia w dostarczeniu towaru, klient jest zobowiązany udostępnić go sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje.

 

ODPOWIEDŹ SPRZEDAWCY

Sprzedawca w ciągu 14 dni od złożenia żądania zawierającego reklamację odpowiednio się do niej ustosunkuje. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego produktu na adres poczty elektronicznej sprzedawcy, na podstawie której także może rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od przesłania takiego żądania.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Podmiotem uprawnionym do rozwiązywania sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Można także złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego.

 

 

ZWROTY

 

 1. Podczas zawierania umowy sprzedaży na odległość, można od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia, bez podania przyczyny.

 

 1. Oświadczenia mogą być składane np.
 • pisemnie na adres 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kombatantów 34/801F
 • elektronicznie przy pomocy adresu e-mail: zwroty@zestawyalarmowe.pl

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zostają zwrócone wszystkie koszty poniesione przez klienta np. dostarczenie rzeczy (z wyjątkiem wybrania dodatkowych kosztów, innych niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez sklep).

 

 1. Zwroty płatności odbywają się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte początkowo.

 

 1. Klient jest zobowiązany odesłać rzecz na określony adres nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 

 1. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu.

 

 1. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

 1. Zwracany towar:
 • powinien być kompletny
 • nie może posiadać śladów używania
 • musi być nieuszkodzony
 • powinien zawierać wszystkie instrukcje, dokumenty, akcesoria, jakie zostały dołączone do kompletu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl