Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZESTAWY ALARMOWE.PL

 

SPIS TREŚCI:

 1. INFORMAJE OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. DOSTAWA
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. USŁUGI NIEODPŁATNE
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy zestawyalarmowe.pl  pozwala dokonać zakupów towarów na potrzeby konsumentów  oraz przedsiębiorców.

1.2 Sprzedawca jest administratorem danych osobowych konsumentów, które są przetwarzane na podstawie zasad wskazanych w polityce prywatności. Zawiera ona cele, podstawy i zasady operacji na danych osobowych wykonywanych przez administratora strony. Ponadto prawa osób, których dane dotyczą oraz zakres wykorzystywania plików Cookiem i innych narzędzi analitycznych. Korzystanie z usług sklepu oraz podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Wyjątkiem jest zawarcie umowy ze sprzedawcą.

1.3 Definicje:

 1. DZIEN ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych od pracy.
 2. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca towar dobrowolnie.
 3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, lub ograniczonych czynności prawnych.
 4. NEWSLETTER – usługa elektroniczna umożliwiająca wszystkim korzystającym z usług sklepu do otrzymywania od usługodawcy cyklicznych treści zawierających informacje o nowych produktach i promocjach sklepu internetowego.
 5. FORMULARZ REJSTRACJI – formularz pozwalający na utworzenie konta.
 6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – umożliwia złożenie zamówienia drogą elektroniczną oraz określa warunki umowy sprzedaży (dostawy, płatności).
 7. KONTO – zbiór danych dotyczących klienta przechowywanych w sklepie internetowym. Dzięki niemu, klient może dokonywać zamówień i zawierać umowy ze sprzedawcą.
 8. PRODUKT – dostępny w sklepie przedmiot będący na sprzedaż.
 9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie chęci klienta do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
 10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 11. HASŁO – ciąg znaków literowych, cyfrowych wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta w sklepie internetowym.
 12. USŁUGODAWCA – właściciel sklep internetowego.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1 Sklep internetowy posiada następujące usługi elektroniczne: konto, formularz kontaktowy, Newsletter, formularz zamówienia.

2.2 Korzystanie z konta jest możliwe po kliknięciu pola „Zarejestruj się” . W formularzu niezbędne jest podanie takich danych jak: e-mail oraz hasło zawierające minimum 6 znaków. Konieczne jest także zaakceptowanie treści regulaminu.

2.3 Usługa elektroniczna jest nieodpłatna przez czas nieokreślony. Klient ma prawo wysłać żądanie do usługodawcy z prośbą usunięcia konta na adres e-mail: sklep@zestawyalarmowe.pl.

2.4 Formularz zamówienia ma charakter jednorazowy i jest nieodpłatny, kończy się z chwilą dokonania zamówienia.

2.5 Podczas korzystania z Newslettera należy podać swój aktualny adres  e-mail. Istnieje możliwość rezygnacji z tej usługi poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.6 Klient jest zobowiązany do korzystania z usług sklepu zgodnie z prawem poprzez poszanowanie praw autorskich.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Klient zawiera umowę sprzedaży ze sprzedawcą po uprzednim złożeniu formularza zamówień przez klienta w sklepie internetowym 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3.2 Cena produktów podana jest w złotych polskich oraz zawiera podatki. Bierze się też pod uwagę koszty dostawy, opłaty za transport oraz usługi pocztowe.

3.3 Po złożeniu zamówienia klient dostaje od sprzedawcy potwierdzenie na adres e-mail o otrzymaniu jego zamówienia do realizacji. W chwili dostarczenia do klienta tejże informacji następuje zawiązanie umowy sprzedaży między klientem a usługodawcą.

3.4 Sprzedawca jest zobowiązany także do wysłania klientowi niniejszego regulaminu w celu zabezpieczenia treści zawartych w umowie sprzedaży. Dodatkowe zabezpieczenie umowy znajduje się w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy.

3.5 W szczególnych przypadkach ilość towaru jaki zakupuje klient może być ograniczona o czym jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1 Klient może wybrać następujące formy płatności:

 1. a) przelew bankowy
 2. b) płatność gotówką przy odbiorze osobistym
 3. c) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 4. d) płatność w systemie ratalnym
 5. e) płatność przez system PAYU

4.2 Gdy przez klienta została wybrana opcja płatności przelewem musi on nastąpić w ciągu 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. DOSTAWA
 • Odbiór osobisty klienta jest bezpłatny.
 • Umowa sprzedaży decyduje o tym czy koszty wysyłki są odpłatne .
 • Sprzedawca udostępnia klientowi sposoby odbioru przesyłki:
 1. przesyłka kurierska lub kurierska pobraniowa
 2. odbiór osobisty dostępny pod określonym adresem
  • Termin dostawy produktu może przekroczyć 7 dni roboczych.

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU
 • Klient musi otrzymać produkt bez wad. Szczegółowe informacje o reklamacjach powinny znajdować się na stronie sklepu internetowego.
 • Klient może złożyć reklamację np.:
 1. pisemnie na adres 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kombatantów 34/801F
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznejna adres e-mail: sklep@zestawyalarmowe.pl.
  • W opisie reklamacji klienta powinny znajdować się informacje dotyczące daty, rodzaju przedmiotu reklamacji, żądanie zwrotu pieniędzy, obniżenie ceny przedmiotu lub naprawa na koszt sprzedawcy. Powinna również zawierać dane kontaktowe klienta.
  • Sprzedawca rozpocznie działania dotyczące reklamacji nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  • Klient, który zdecydował się na oddanie produktu do naprawy, jest zobowiązany dostarczyć go na odpowiedni adres. Natomiast jeśli dostarczenie przedmiotu jest uzasadniono utrudnione, klient zobowiązany jest udostępnić produkt w miejscu, w którym się znajduje.
  • Sprzedawca jest odpowiedzialny za uszkodzony towar.
  • Towary sprzedawane przez sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru lub dystrybutora.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 • Konsument, który zawarł umowę, ma prawo odstąpić od niej w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny
 • Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 • Sprzedawca ma obowiązek zwrócić klientowi wszystkie dokonane płatności po odstąpieniu od umowy.
 • Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 • Konsument jest zobowiązany ponieść tylko bezpośrednie koszty dotyczące zwrotu towaru po odstąpieniu od umowy.
 • Gdy konsument odstępuje od umowy zawartej na odległość, uznaje się ją za niezawartą.
 • Gdy produkt jest usługą, a jej wykonywanie rozpoczęło się przed upływem odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek płatności za wykonanie danego świadczenia.

 

 1. USŁUGI NIEODPŁATNE
  • usługodawca świadczy na rzecz klientów nieodpłatne usługi takie jak:
 2. chat
 3. formularz kontaktowy
 4. Newsletter
 5. prowadzenie konta klienta
 6. zamieszczanie opinii

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 • Odstąpienie od umowy ze strony sprzedawcy nie musi być uzasadnione podaniem przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 • Jeśli w czasie przewozu towaru nastąpiło jego uszkodzenie, klient jest zobowiązany ustalić odpowiedzialność przewoźnika.
 • Gdy sprzedawca przekazuje produkt przewoźnikowi, nie jest odpowiedzialny za jego uszkodzenie.
 • Spory sprzedawcy z klientem są kierowane do właściwego sądu znajdującego się na terenie sprzedawcy.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Zawierane umowy ze sklepem internetowym są w języku polskim.
 • Regulamin ma być dostarczone na żądanie klienta drogą elektroniczną.
 • Aktualny regulamin jest opublikowany w serwisie sklepu internetowego.
 • Sprzedawca może zmienić warunki co do korzystania z usług w przypadku uruchomienia nowej wersji sklepu lub także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa.
 • Klienci posiadający konto powinni być poinformowani o zmianach w regulaminie oraz powinni na nowo go zaakceptować.
 • Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 • Sprzedawca jest uprawniony do zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia:
 1. Zmian prawnych lub organizacyjnych u sprzedawcy
 2. Zmiany obowiązujących przepisów prawa
 3. Zmiany funkcjonalności serwisu
  • Prawo polskie jest podstawą do rozstrzygania wszelkich sporów między klientem a sprzedawcą.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl