Polityka prywatności

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

 

 1. Omówienie
 • Dokument ten wyjaśnia, jakie informacje zbieramy podczas usług oferowanych przez sklep internetowy Zestawyalarmowe.pl .
 • Opisujemy tu, w jakim miejscu przechowujemy te informacje, jak je chronimy oraz wykorzystujemy.
 • Aby można było dokonać zakupów w sklepie internetowym, potrzebne jest przetwarzanie niektórych danych. Gdy konieczne będzie przetwarzanie danych do jakichkolwiek innych celów niż sklep internetowy, prosimy o wyrażenie zgody.
 • Sklep nie udostępnia danych osobom trzecim, poza zaufanym partnerom, którzy pomagają w rozwoju sklepu.
 • Dokument wyjaśnia, jakie prawa przysługują Państwu podczas przetwarzania danych.

 

2.1 Dane osobowe są to informacje pomagające w zidentyfikowaniu osoby fizycznej.

2.2 W odniesieniu do danych osobowych opisanych w niniejszej polityce, które są używane przez firmę Zestawyalarmowe.pl w związku z serwisem internetowym, firma Inspiria System Tomasz Dziubczyk, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kombatantów 34/801F, e-mail: admin@zestawyalarmowe.pl, NIP: 599-304-86-86, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej.

2.3 Sklep internetowy to w rozumieniu tego dokumentu to dalej sklep internetowy oraz wszystkie usługi mu towarzyszące (konta użytkowników, platforma szkoleniowa, kursy, usługi związane z obsługą klienta, usługi wsparcia technicznego).

2.4 Kupującym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.  

2.5 Partnerami są zaufane firmy pomagające firmie Inspiria System w rozwoju oraz obsłudze, w tym zagraniczni partnerzy działający na terenie UE, obsługujący serwis internetowy, będący w innych wersjach językowych niż polski.

2.6 Administratorami danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych są poszczególni partnerzy obowiązujący w UE.

 

 1. Co reguluje ten dokument.
 • Polityka bezpieczeństwa dotyczy sklepu internetowego Zestawyalarmowe.pl.
 • Polityka określa dane osobowe i inne dane niebędące danymi osobowymi, które Inspiria System uzyskuje od kupujących oraz innych osób korzystających ze sklepu internetowego.
 • Polityka określa, jakie dane są zbierane, przechowywane i przetwarzane przez serwis oraz w jakim celu jest to robione.
 • Polityka wyjaśnia jakie prawa przysługują Państwu w stosunku do przekazywanych firmie danych.
 • Polityka określa jakim partnerom można udostępniać powierzone mu dane i w jakim celu jest to robione.

 

 1. Ochrona danych pozyskanych od dzieci

 

 • Inspiria System nie przetwarza danych osobowych osób, które nie ukończyły 16 roku życia.

 

 1. Jakie dane zbiera Inspiria System.

 

 1. Podczas rejestracji w sklepie

 

 • Przy rejestracji firm instalatorskich i handlowych zbiera następujące dane:

 

 • imię i nazwisko
 • e-mail
 • nazwa firmy
 • kraj
 • NIP
 • stanowisko w firmie
 • nr telefonu
 • adres

 

 • Przy rejestracji osób fizycznych zbiera następujące informacje:

 

 • imię i nazwisko
 • e-mail

 

 • W przypadku korzystania ze sklepu internetowego zbiera:
 • Dane umożliwiające wystawienie faktur VAT na kupione towary oraz przesłanie towarów na określony adres kupującego.
 • Logi o aktywności w ramach sklepu internetowego (czas logowania, adres IP, odwiedzane strony w sklepie internetowym.

 

 • W przypadku kontaktu z naszym działem technicznym zbieramy dodatkowo:
 • Informacje konieczne do udzielenia wsparcia w odpowiedzi na pytania i prośby o pomoc pochodzące z Państwa urządzenia lub techniczne parametry sprzętu.

 

 • W przypadku brania udziału w szkoleniach zbieramy dodatkowo:
 • Informacje i dokumenty, które przetwarzamy w związku realizacji szkoleń (adres e-mail, nazwa i NIP firmy, adres korespondencyjny, numer telefony, stanowisko w firmie, w uzasadnionych przypadkach fotografia/skan poświadczenia o zajmowanym stanowisku w firmie).
  • Aby można było korzystać ze sklepu internetowego, konieczne jest aby przekazali nam Państwo swoje dane zgodnie ze specyfikacją. Jeśli nie wyrażą Państwo na to zgody, zakupy w sklepie internetowym zostaną uniemożliwione. Inspiria System oraz partnerzy zbierają informacje poprzez pliki Cookies. Polityka Cookies stanowi część polityki bezpieczeństwa. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

 

 1. Informacje dotyczące przechowywania Państwa danych o płatnościach w usłudze płatności online.
 • Nie pozyskujemy oraz nie przechowujemy informacji o Państwa płatnościach. Gdy dochodzi do płatności online firma jest informowana przez operatora płatności o jej dokonaniu oraz nie otrzymuje informacji dotyczących płatności z wyjątkiem daty transakcji, jej walucie, wartości, statusie.

 

 1. Jak pobierane są Państwa dane
 • Dane mogą być pobierane, gromadzone oraz przechowywane przez sklep internetowy przez partnerów w następujących przypadkach.

 

 • Dane, które Państwo przekazują nam lub naszym partnerom przez serwis
 • Dane związane z nawiązaniem z nami kontaktu, bądź ze zgłoszeniem problemu z zakupionym towarem.
 • Informacje o Państwa aktywności w sklepie internetowym (czas logowania, adres IP, odwiedzane strony w sklepie).

 

 1. Dlaczego przetwarzamy państwa dane.
 • Przetwarzamy Państwa dane w celu dostarczenia usług serwisu internetowego ( w celu wykonania umowy, spełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych oraz uzasadnionego interesu firmy.
  • „Prawnie uzasadniony interes” jest zgodny z prawem oraz zawiera racjonalne cele przetwarzania danych, zapewnia, że nasz marketing jest dla państwa odpowiedni. Rozważamy również każdy potencjalny wpływ na państwa prawa.

 

 1. Jak obchodzimy się z Państwa danymi.
 • Gromadzone przez nas dane są przechowywane w odpowiednich serwerach w Europie. Znajdują się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony danych przed bezprawnym przetworzeniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 • Jak długo będziemy przechowywać dane.
  • Dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji określonego celu. W wyjątkowych sytuacjach obowiązują dłuższe okresy przechowywania (w celach podatkowych, rozliczeniowych, spełnienia innych prawnych wymogów).
 • Jeśli już nie będziemy potrzebować Państwa danych, dokonamy ich usunięcia lub anonimizacji. W szczególności:
  • Dane powiązane z kontami w sklepie internetowym będą przechowywane na czas trwania umowy (do momentu zamknięcia Państwa konta). Po zamknięciu konta, dane będą przez określony czas przechowywane w odpowiednich celach.
  • Gdy skontaktują się państwo z nami nie posiadając konta internetowego, zatrzymamy korespondencję tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia pomocy.
  • W celach marketingowych zatrzymamy dane tak długo, jak będziemy posiadać ważną zgodę. W razie wycofania zgody, usuniemy je bez opóźnień nie później niż 14 dni od otrzymania Państwa decyzji.

 

 1. Cele przetwarzania danych.
 • Państwa dane mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 

 • otrzymanie usług pomocy technicznej dla kupującego
 • identyfikacji nieprawidłowego korzystania ze sklepu
 • ulepszania, rozwijania, utrzymania sklepu internetowego
 • podatkowych, prawnych, rozliczeniowych
 • dostarczenie informacji marketingowych
 • wypełnienie naszych zobowiązań wynikających z umów między Państwem a nami, dotyczących sklepu (składanie zamówień, uczestnictwo w szkoleniach i kursach).
 • Możemy dokonywać profilowania Państwa danych, oznacza to, że możemy użyć informacji, które zebraliśmy.
 • Możemy przetwarzać pewne dane niebędące danymi osobowymi, dotyczące zachowania kupujących i innych korzystających ze sklepu oraz przekazywać je swoim partnerom w celu realizacji umowy z kupującym lub rozwoju funkcjonalności serwisu internetowego.
 • Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać żadnych ofert reklamowych, w dowolnej chwili mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw.

 

 1. Zbieranie danych przez podmioty trzecie i usługi zewnętrzne.
  • Sklep internetowy może zawierać linki do treści i usług podmiotów trzecich.

 

 1. Nasi zaufani partnerzy.
  • Administratorami danych w rozumieniu o ochronie danych osobowych obowiązujących w Unii Europejskiej SA poszczególni partnerzy.
  • Państwa dane mogą być udostępnione odpowiednim partnerom. Posiadają oni minimum informacji niezbędnych do osiągnięcia celów.
  • Nasi zaufani partnerzy to:
 • Dostarczający nam narzędzia do zarządzania wewnętrznego oraz udostępniania danych
 • Pomagający nam w analizie danych przez dostarczenie narzędzi analitycznych
 • Doradcy prawni, audytowi, podatkowi oraz rozliczeniowi
 • Zagraniczni partnerzy handlowi działający na terenie UE.
  • Jeśli wymagają tego przepisy prawa możemy udostępnić Państwa dane policji lub innemu organowi publicznemu.

 

 1. Państwa prawa
  • Mają Państwo prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych (np. w celach marketingowych). Można to zrobić wysyłając odpowiednią wiadomość na adres admin@zestawyalarmowe.pl lub posłużyć się kontem użytkownika w sklepie internetowym.
  • Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 • Prawo dostępu do przechowywanych informacji przez Inspiria System
 • Prawo żądania usunięcia danych z bazy
 • Prawo żądania sprostowania danych w uzasadnionych przypadkach
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo przenoszenia danych do innych podmiotów.

Z uprawnień mogą państwo skorzystać wysyłając odpowiednią wiadomość na adres admin@zestawyalarmowe.pl.

 1. Zmiany polityki prywatności.
  • Możemy wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie ze względu na zamianę przepisów prawa lub zmianę funkcjonalności serwisu. W razie zmiany polityki poinformujemy państwa drogą elektroniczną.
  • W razie pytań dotyczących zmian prosimy o kontakt z nami. Zmiany w polityce wchodzą w życie w dniu opublikowania tego dokumentu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl